Cercetări si studii
1. Îmbunătățirea indicatorilor de reproducere la vacile pentru lapte prin utilizarea biotehnologiilor specifice;
2. Stabilirea relației dintre profilul imun și starea de sănătate a uterului la vaci în perioada puerperală;
3. Stabilirea relației între profilul energo-proteic și mineral la vaci în perioada periparturială, puerperium și indicii de fecunditate ulteriori