Cercetare

Cunoașterea este motorul progresului, având un rol catalizator și orientativ în dezvoltarea durabilă, socială și economică a României. În conjunctura acestei convingeri, misiunea SCDCB-Dancu este de a conserva, genera și disemina cunoaștere în domeniile sale de profil și de a participa activ la transferul cunoașterii și al tehnologiilor generate de aceasta, către ecosistemului antreprenorial zootehnic local și național.

În rezonanță cu această misiune, obiectivele generale ale SCDCB-Dancu sunt:

  • Obținerea de rezultate de relevanță competitivă la nivel național și internațional, în cercetarea fundamentală, experimentală, tehnologică și aplicativă;
  • Obținerea de rezultate de nivel competitiv și relevanță directă pentru mediul economic și social.
  • Exercitarea funcțiunii de sursă competentă de cunoaștere din domeniul dezvoltării durabile, zootehniei, biosecurității și siguranței alimentelor.
  • Îmbunătățirea standardelor de bunăstare la bovine, a igienei și reducerii stresului și respectiv a riscului de apariție și diseminare a anumitor boli, prin investigarea relațiilor dintre biosecuritate, schimbări climatice și răspunsurile fiziologice sau productive.
  • Creșterea numărului de servicii de înaltă performanță oferite către ecosistemului antreprenorial zootehnic, local și național, în domeniul dezvoltării durabile, zootehniei, biosecurității și siguranței alimentelor.
  • Dezvoltarea unor viitoare parteneriate, creșterea și stabilirea unor sinergii pe termen lung, precum și colaborări naționale și internaționale, în vederea eficientizării și „specializării inteligente” a managementului raselor bovine autohtone și alohtone cu implicații directe în bioeconomie și activitățile de cercetare – dezvoltare – inovare aplicate în zootehnia modernă din regiunea de dezvoltare Nord-Est a României.
  • Optimizarea indicilor de reproducere la vacile pentru lapte prin promovarea biotehnologiilor reproductive moderne.