ACTELE NORMATIVE PRIN CARE ESTE ÎNFIINȚATĂ ȘI FUNCȚIONEAZĂ

  • Decretul Consiliului de Stat nr. 170/1981 de înființare, inițial ca Stațiune de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Dancu, (S.C.P.C.B. Dancu), instituție publică cu personalitate juridică și cu finanțare  extrabugetară;
  • Legea 290/2002 de reorganizare ca instituție publică, cu personalitate juridică și cu finanțare extrabugetară și din venituri proprii, în subordinea A.S.A.S.;
  • HG nr. 35/2006 de reorganizare ca Stațiune de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu, (S.C.D.C.B. Dancu ), cu statut de instituție publică cu personalitate juridică și finanțare extrabugetară, bugetară și din venituri proprii;
  • Legea 45/2009 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200/30.03.2009, modificată și completată prin Legea nr. 72/2011 prin care Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu se reorganizează ca instituție publică, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”.
HG nr. 390 din 2011 privind reorganizarea SCDCB Dancu Iași