Despre noi

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu a luat fiinţă în anul 1981, fiind o organizație de cercetare publică, aflată în coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”, (A.S.A.S) si a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu activitate de cercetare ce vizeaza asigurarea dezvoltării stabile și sustenabile a capacității de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare din domeniul creșterii, exploatării și ameliorării taurinelor.

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu, este amplasată în județul Iași, în localitatea Dancu (comuna Holboca), în partea de N-E a municipiului Iași, la 2.00 km de Aeroportul Internațional Iași și la 1.50 km distanță de Stația Meteorologică Iași, respectiv 8.00 km de râul Prut.
Zona de influență geografică a SCDCB-Dancu este reprezentată de Regiunea de dezvoltare Nord-Est a României. Economia regiunii de dezvoltare N-E are un caracter predominant agrotehnic, prin urmare cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică în domeniul creșterii și exploatării taurinelor este o necesitate ce poate fi acoperită cu succes de SCDCB-Dancu.

Activitate de cercetare-dezvoltare a SCDCB-Dancu se focusează în domeniul:

  • creșterii, exploatării și ameliorării taurinelor în scopul formării unor populații, performante și adaptate la condițiile naționale, aparținând rasei Bălțată cu Negru Românească;
  • dezvoltarii biotehnologiilor de reproducere a taurinelor;
  • nutriției și controlului produselor animaliere de tipul lapte – carne;
  • dezvoltarii capacității științifice și tehnologice la nivel regional și național;
  • diseminarii informațiilor și tehnologiilor moderne de creștere și exploatare, în concordanță cu normele europene către beneficiari din domeniu.