Dotarea actuală

terenuri, clădiri, laboratoare, personal de cercetare și auxiliar

Terenuri
Total general: 651.3824 ha, din care:

 • Total teren agricol 622.2024 ha
 • Total teren neagricol 29.1800 ha

Clădiri
Bunuri proprietate privată a statului – în administrare

 • Construcții
 • Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații

Bunuri proprii – în proprietate

 • Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații
 • Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale

Centru de Excelenta in Cresterea Taurinelor – POSCCE, Axa prioritară 2, Operațiunea 2.2.1

 • Laborator de Genetică Moleculară;
 • Laborator de Reproducere și Biotehnici de reproducere;
 • Laborator de Siguranță alimentară și Biologie animală;
 • Laborator de Dezvoltare Tehnologică în Creșterea taurinelor.

Personal

Personal la sectorul cercetare, Total: 10, din care:
Cercetători, Doctori în științe: 7

 • CSII: 1
 • CS III: 4
 • CS: 2

Cercetători, fără titlul de Doctor în științe: 3

 • CS: 1
 • ACS: 2

Personal la sectorul dezvoltare:

 • cu studii superioare
 • studii medii
 • muncitori

Personal administrativ

 • cu studii superioare
 • studii medii
 • muncitori