ANUNŢ

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu, cu sediul în localitatea Dancu,  Soseaua Iasi-Ungheni nr. 9, județul Iasi, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a  funcției contractuale de executie, vacante   de 1 post de electrician cu timp partial de 4 ore/zi, vechime minim 5 ani în specialitate, studii medii de specialitate-autorizat ANR, cunostinte tehnico-sanitare si de gaze.  Concursul se va desfășura astfel: Proba  practică  în data de 02.03.2023,  orele 10,00. Interviul în data de 06.03.2023, orele 10,00. Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 21.02.2023. Locul unde se desfăsoară  proba   practică si interviul este la sediul S.C.D.C.B. DANCU. Temeiul legal al organizării concursului este HG nr.1336/2022. Informații suplimentare la sediul unității sau la telefon 0232/272465;0232/272667; web: www.scdb-dancu.ro; e-mail scdbdancu@yahoo.com

NOTA: SCDCB DANCU, beneficiază de prevederile Legii 135/2022, privind acordarea de facilități  pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor.

http://posturi.gov.ro/anunt/functii-contractuale-9-posturi-statiunea-de-cercetare-dezvoltare-pentru-cresterea-bovinelor-dancu-judetul-iasi/

Director,
Ec. Albert Iosif

rezultatele concursului dupa faza de evaluare a dosarului Rezultatele probei practice sustinute in data 02.03.2023 Rezultatele probei de interviu