Laboratoare

Infrastructura de cercetare: https://eeris.eu/ERIO-2000-000E-0286

Tehnologii de creștere, ameliorare și genetică

 1. Dezvoltarea de produse lactate functionale, destinate dietelor speciale, cu impact pozitiv asupra starii de sanatate a consumatorilor
 2. Conceperea si dezvoltarea unor produse inovative, destinate tratarii unor afectiuni specifice taurinelor, ca alternativa la antibioterapie
 3. Elaborarea de programe de supraveghere, evaluare nutrițională și monitorizare a contaminanților din furajele destinate alimentației vacilor pentru lapte.
 4. Optimizarea gradului de prelucrare a produselor de origine animală (carne -lapte) prin extinderea gamei sortimentale, respectiv valorificarea prin intermediul produselor funcționale și clean label (prin utilizarea de bioaditivi inovativi naturali, subproduse a lanțului alimentar);
 5. Implementarea unor standarde de calitate si siguranță alimentelor în cadrul fermelor zootehnice, procesatoare de resurse animaliere (lapte / carne – materie pr Îmbunătățirea nutriției și alimentației animalelor în vederea creșterii competitivității sectorului zootehnic, a siguranței și calității produselor și scăderea impactului asupra mediului.
 6. Monitorizarea stării de sănătate a vacilor prin analize clinice și paraclinice, de profil hematologic, biochimic și imunologic în diferite perioade ale curbei de lactație și stării fiziologice;
 7. Stabilirea unor programele de supraveghere și monitorizare a vacilor pentru lapte, prin recoltarea de probe biologice, izolarea, identificarea tulpinilor bacteriene și stabilirea susceptibilității acestora la antibiotice la animalele diagnosticate cu mamite, endometrite și alte afecțiuni cu etiologie bacteriană;
 8. Aplicarea unor metode moderne de screening pentru identificarea eventualelor tulpini rezistente la anumite clase de antibiotice și confirmarea/ infirmarea izolatelor prezumtiv producătoare de gene care codifică rezistența la antibiotice;

Biotehnologii de reproducție și sănătate animală

Cercetări si studii

 1. Conservarea și prezervarea populațiilor de Sură de Stepă
 • Cuantificarea numerică a populațiilor de Sură de stepă;
 • Stabilirea markerilor genetici specifici rasei Sură de stepă;
 • Evaluarea diversității genetice a taurinelor din rasa Sură de stepă;
 • Extinderea nucleului de taurine Sură de stepă până la nivelul evitării driftului genetic și a consangvinizării, în vederea asigurării conservării resurselor genetice ale rasei.
 1. Dezvoltarea capacității SCDCB-Dancu de evaluare genetică la specia Bos taurus prin imbunătățirea performanței instituționale, respectiv susținerea și dezvoltarea competențelor de cercetare existente, transferul de cunoștințe între colectivele de cercetare și respectiv stimularea capacității de transfer a rezultatelor aplicabile în monitorizarea și managementul raselor bovine.
 • Dezvoltarea și optimizarea unei metode genetice de evaluare a paternității la rasele de bovine.
 • Crearea de genotipuri superioare la rasa de vaci Baltata cu Negru Romaneasca in ceea ce priveste potentialul de productie, cantitativ si calitativ.

Nutriție, calitatea și siguranța alimentelor

Cercetări si studii

 • Servicii de consultanță și suport științific în implementarea strategică a unui sistem de management al siguranței alimentelor și alinierea la normele europene de biosecuritate în lanțul de procesare 
 • Dezvoltarea unei infrastructurii de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) capabile să consolideze transferul tehnologic regional, oferind suport științific și material pentru dezvoltarea ecosistemului antreprenorial zootehnic în condiții de biosecuritate și siguranță alimentară.
 • Testarea de soluții inovative și dezvoltarea de noi produse funcționale, benefice pentru sanatatea consumatorilor, în vederea consolidării transferului de cunoștințe și tehnologii din mediul de cercetare spre mediul de afaceri privat.
 • Elaborarea de tehnologii alimentare noi și evaluarea tehnologiilor deja existente (inclusiv ambalare) în ceea ce privește impactul acestora asupra mediului.
 • Elaborarea unor programe de supraveghere, evaluare nutrițională și monitorizare a contaminanților din furajele destinate alimentației vacilor pentru lapte.
 • Îmbunătățirea nutriției și alimentației animalelor în vederea creșterii competitivității sectorului zootehnic, a siguranței și calității produselor și scăderea impactului asupra mediului.