Proiecte de cercetare nationale si internationale

PROIECTE DE CERCETARE NATIONALE (2015-2018)

Program SECTORIAL “Agricultură şi Dezvoltare Rurală ‐ ADER 2020“ Contract de finantare : 5.2.2./30.10.2015 http://www.madr.ro/cercetare-inovare/ader-2015-2018/ader-5/ader-5-2-2.html

Denumirea proiectului : Conservarea şi prezervarea taurinelor pe cale de dispariţie, respectiv rasa Sura de stepă în vederea asigurării biodiversităţii resurselor genetice a populaţiilor de animale.

Contractor: Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Bovine Dancu–Iasi
Partener: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară
Director de proiect : Creangă Șteofil
Perioada proiectului : 30.10.2015- 31.10.2018
Valoarea contractului (sursa-buget de stat): 862. 850 lei

Obiectivul proiectului: conservarea unui nucleu de taurine din rasa Sura de stepa la S.C.D.C.B. Dancu în vederea asigurării diversităţii genetice a populaţiilor de animale în scop ştiinţific. economic, cultural şi turistic.
Descrierea proiectului: Activităţile proiectului propus s-au desfăşurat etapizat în perioada anilor 2015 – 2018. În anul I -2015 activitățile proiectului s-au referit la următoarele aspecte: studiu documentar privind rasa Sura de stepă şi importanţa ei în programul de conservare a resurselor genetice a populaţiilor de taurine; evaluarea efectivului de taurine din rasa Sura de stepă existent la S.C.D.C.B. Dancu şi în ţară, din punct de vedere numeric şi a însuşirilor fenotipice şi genotipice, în vederea stabilirii obiectivelor viitoare de conservare şi prezervare de gene.
În anul II- 2016 s-au desfăşurat activităţi de însămânţare artificală a vacilor Sura de stepă cu material seminal congelat provenit de la tauri din aceeaşi rasă; s-au înregistrat şi monitorizat produşii cu însuşiri fenotipice şi genetice caracteristice rasei, urmărindu-se indicatorii de creştere şi dezvoltare; s-au demarat procedurile de creare a unei infrastructuri de cercetare în cadrul UŞAMV Iaşi necesare genotipării animalelor Sura de stepă. În anul III-2017 s-au continuat activitățile de însămânţare a vacilor cu material seminal congelat (m.s.c.) de la tauri de Sură de stepă, înregistrarea produşilor obținuţi de la vacile din loturile experimentale și s-a efectuat evaluarea efectivului de taurine din rasa Sură de stepă în vederea conservării acestuia. În anul IV- 2018 se continua activitățile de inseminare a vacilor, monitorizarea produșilor obținuți, centralizarea rezultatelor obţinute, genotiparea indivizilor pentru unele caractere convenite ca fiind de interes ştiinţific și evaluarea efectivului de taurine din rasa Sura de stepă, în ceea ce priveşte menţinerea şi conservarea acestei rase la un nivel care să evite driftul genetic.

Rezultate obținute în cadrul proiectului:

 • S-a realizat un studiu documentar amplu privind taurinele din rasa Sura de stepă, importanţa ei în programul de conservare a resurselor genetice a populaţiilor de taurine, în urma căruia s-a constatat că populația Sură de stepă se confruntă cu un declin numeric continuu;
 • S-au efectuat studii privind metodele genetice folosite în genotipizarea rasei,
 • S-a evaluat efectivul de taurine din rasa Sura de stepă din punct de vedere al însuşirilor fenotipice stabilindu-se următoarele aspecte:
 • Valorile morfologice indică o dezvoltare corporală rustică, primitivă, dar prin selecție și ameliorarea condițiilor de întreținere se poate face conversia spre o rasă de carne cu aptitudini bune în direcția producției de carne, fără a se pierde din vedere rolul important al acestei rase în păstrarea diversități genetice, precum și importanța socială, culturală și istorică a acesteia.
 • Tineretul taurin de rasă Sură de stepă prezintă o dezvoltare corporală armonioasă, specifică raselor primitive, cu o creștere lentă (sporul mediu zilnic variază între 750,8 grame la vârsta de 6 luni și 777,8 grame la vârsta de 12 luni), avănd o intesitate de creștere progresivă pâna la vârsta de 12 luni, după care aceasta scade.
 • Indicii care apreciază gradul de rezistență al picioarelor prezintă valori descrescătoare, de la naștere la 15 luni, deși tendința este de creștere la rasele de carne.
 • Pe baza rezultatelor obținute referitoare la însușirile fenotipice ale rasei Sură de stepă s-a realizat un standard al rasei actual, precum și o descriere liniară a rasei în vederea elaborării lucrărilor de bonitare ale rasei.
 • În cadrul fermei SCDCB Dancu se menține un nucleu distinct din rasa Sura de stepă, cât mai apropiat sau chiar identic cu Sura de Stepă originară din zona Moldovei, NT, BC, VS, IS care să asigure stabilitatea genetică a exemplarelor şi un număr suficient de mare pentru a evita driftul genetic. În perioada de desfășurare a proiectului s-au obținut 22 produși viabili de la vacile Sura de stepă crescute în ferma zootehnică de la SCDCB Dancu, ceea ce reprezintă o înoire a efectivului de 57,90 %, ( de la 37 vaci sura de stepă în anul 2015 la 59 taurine din rasa sura de stepă). Dacă ținem cont de fatul că au fost admise la reproducție doar 65,70 % din animale (25 vaci ), din cauza vârstei înaintate a acestora, (în medie peste 20 ani ), fiind inapte pentru reproducție și dintre acestea doar 39,48 % dintre ele au fătat, (15 vaci) rezultă o înoire a efectivului de 146,67 %.
 • S-au elaborat articole ştiinţifice care au fost comunicate la simpozioanele naţionale și internaționale- s-au publicat articole ştiinţifice în reviste de specialitate și s-a publicat o carte cu rezultatele relevante obținute în cadrul proiectului..

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN ȚARĂ

 1. Sabina Andra Neculai-Văleanu, D.L. Dascălu, A.M. Ariton, M. Davidescu, Elena Ruginosu, G. Nacu, Şt. Creangă,2016- Dynamic of the sperm dna integrity in frozwn-thawed semen from endangered grey steppe breed bulls, Scientific Papers-Animal Science Series: Lucrări Ştiinţifice – Seria Zootehnie,vol. 66
 2. DASCĂLU D.L., CREANGĂ Şt., BORŞ S.I., RUGINOSU Elena, PÎNTEA M., VINTILĂ V., DAVIDESCU Mădălina,2017- RECONSIDERAREA RASEI DE TAURINE SURĂ DE STEPĂ ÎN VEDEREA ASIGURĂRII DIVERSITĂȚII GENETICE A POPULAȚIILOR DE ANIMALE, ÎN SCOP ȘTIINȚIFIC, ECONOMIC, CULTURAL ȘI TURISTIC ,Oferta Cercetarii stiintifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industrie alimentară și silvicultură, Editura Academiei Române,
 3. DASCĂLU Dan Lucian, CREANGĂ Şteofil, BORŞ Silviu Ionuț, SIMEANU Daniel, RUGINOSU Elena, DAVIDESCU Mădălina, SĂNDULEANU Cătalina, RADU Ciprian, 2018- ELABORAREA UNEI METODOLOGII DE APRECIERE A EXTERIORULUI LA RASA SURĂ DE STEPĂ ÎN VEDEREA UTILIZĂRII EI ÎN DIRECȚIA PRODUCȚIEI DE CARNE, Editura Academiei Române, Editura Academiei Române,
 4. Dascălu D.L., Creangă Șt., Borş S.I., Ruginosu Elena,Vintilă V., Davidescu Mădălina, Sănduleanu Cătălina, Crivei Ioana, 2018-Conservarea rasei de taurine Sura de stepa, rasa în pericol de disparitie, o prioritate națională pentru asigurarea diversității genetice a populatiilor de animale, în scop științific, economic, cultural și turistic

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE

 1. Dascălu D.L., Creangă Șt., Borș S.I., Doliș M.G., Simeanu D.,Donosă R., 2017- The Romanian Grey Steppe characterisation – the breed evolution in the last century from the numerical and morphological point of view. Danubian Animal Genetic Resources, vol. 2 2017, p. 70-75
 2. Creangă Şt., Șonea C., Simeanu D., Doliș M.G., Cumpănășoiu C., Borş S.I., Radu C., Davidescu M., Crivei I., Sănduleanu C., Dascălu D.L.,2018- Research regarding the corporal development of young calves belonging to Grey steppe breed, as viable perspective for orientation of those breed to meat production.

CĂRȚI PUBLICATE
1.Creangă Șteofil, Dascălu Dan Lucian, Ariton Adina Mirela, 2018- ”Conservarea rasei Sură de stepă din Romînia în vederea asigurării biodiversităţii resurselor genetice a populaţiilor de animale”. Editura PIM

Planul sectorial “Agricultură şi Dezvoltare Rurală ‐ ADER 2020“ Contract de finantare : 5.3.2./03.11.2015
http://www.madr.ro/cercetare-inovare/ader-2015-2018/ader-5.html

Denumirea proiectului : Cercetări privind intensivizarea procesului de reproducţie la taurine prin biotehnologii de reproducţie
Contractor:  Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Bovine Dancu–Iasi
Director de proiect : Ruginosu Elena
Perioada proiectului : 03.11.2015- 31.10.2018
Valoarea contractului (sursa-buget de stat): 862. 850 lei

Obiectivul proiectului: îmbunătăţirea indicatorilor de reproducție la animalele de fermă prin utilizarea biotehnologiilor specifice.
Descrierea proiectului
Activitățile proiectului s-au desfășurat etapizat în perioada noiembrie 2015 pănă la 31 octombrie 2018, constînd în aplicarea unor protocoale terapeutice de inducere și sincronizare a estrului la vaci din rasa BNR în intervalul 45-100 zile postpartum, precum și efectuarea de analize de profil metabolic biochimic la momentul inițierii tratamentului pentru evaluarea stării de sănătate a animalelor tratate.
În anul I-2015 -Sincronizarea estrului la vaci prin utilizarea gestagenilor sub formă de dispozitiv intravaginal, PRID.
S-a alcătuit un lot experimental din 13 vaci, (Lot E1), care au fost tratate medicamentos pentru inducerea și sincronizarea estrului, aplicîndu-se intravaginal un dispozitiv cu gestageni, denumit PRID (Progesteron –Releasing- Intravaginal- Divice), timp de 7 zile și PGF2α (Estrumate, 2,5 ml) cu 24 ore înainte de scoaterea dispozitivului. Rezultatele s-au concretizat în manifestarea estrului în 61,53 % din vaci pînă la 30 zile de la tratament și rate de gestație de 38,5 % după primele două inseminări si 53,84% pe total inseminări.
În anul 2016–Sincronizarea estrului la vaci prin utilizarea prostaglandinei F2 ɑ
Etapa I
S-a alcătuit un lot experimental din 31 vaci, (Lot E2) diagnosticate cu un corp luteal la examenul transrectal şi ecografic al ovarelor, care au fost tratate pentru inducerea estrului cu prostaglandină F2ɑ. Rezultatele s-au concretizat în manifestarea estrului în 90 % din vaci pînă la 30 zile de la tratament și rate de gestație de 53,33 % după primele două inseminări si 70 % pe total inseminari.
EtapaII
În această fază s-a completat lotul experimental cu 21 vaci, (E3), din rasa Bălţată cu Negru Românească diagnosticate cu un corp luteal la examenul transrectal şi ecografic al ovarelor, care au fost tratate cu prostaglandină F2ɑ pentru inducerea și sincronizarea estrului. Analiza rezultatelor a evidenţiat o manifestare a estrului la 71,43 % din vacile tratate și rate de gestație de 38,10 % după primele două inseminări si 57,2 % pe total inseminari.
În anul 2017
Etapa I -Sincronizarea estrului la vaci prin utilizarea a două doze de GnRH şi prostaglandină F2α la 7 zile şi 2 zile după GnRH şi însămînţare programată
S-a alcătuit un lot experimental din 41 vaci, (E4) care au fost tratate pentru inducerea și sincronizarea estrului după un protocol pe bază de două GnRH şi prostaglandină F2α în a 7-a zi după prima administrare de GnRH. La 48 ore de la prostaglandină F2α s-a administra a soua doză de GnRH, iar inseminatea artificială s-a efectuat la 18-24 ore, după a doua doză de GnRH (indiferent dacă au prezentat sau nu semne de estru). Ratele de gestație au fost de 43,9 % după primele două inseminări si 78,05 % pe total inseminări.
EtapaII
-Sincronizarea estrului la vaci prin utilizarea a două doze de GnRH, prostaglandină F2α la 7 zile şi 2 zile după GnRH şi însămînţare în acelaşi timp cu administrarea de GnRH
S-a alcătuit un lot experimental din 28 vaci, rasă BNR, care indiferent de formațiunile ovariene au beneficiat de un protocol terapeutic pentru sincronizarea estrului pe bază de două doze de GnRH și prostaglandină F2α într-un interval mediu de la fătare de 52 zile (cu variații între 40-62 zile), inseminarea artificială efectuîndu-se în același timp cu administrarea celei de-a doua doze de GnRH (indiferent dacă au prezentat sau nu semne de călduri). Ratele de gestație au fost de 60,71 % după primele două inseminări si 75 % pe total inseminari.
-Stabilirea profilului metabolic la vacile din lotul experimental
Rezultatele analizelor de laborator au indicat valori medii care s-au încadrat în limitele fiziologice caracteristice speciei, cu variații între limita inferioară și superioară.
Anul 2018
-Sincronizarea estrului la vaci prin utilizarea gestagenilor sub formă de dispozitiv intravaginal, PRID + GnRH + PGF2α
-Evaluarea eficienţei terapeutice a diferitelor scheme de sincronizare a estrului la vaci şi a impactului economic al acestora.

Rezultate obținute în cadrul proiectul
În perioada de desfășurare a proiectului, respectiv noiembrie 2015- octombrie 2018 au fost alcătuite 6 loturi experimentale, (E1-E6), totalizând un număr de 184 vaci, care au fost tratate postpartum în modul următor:
1)gestageni (inserție intravaginala a unui dispozitiv cu progesteron) timp de 7 zile și prostaglandină F2α în a -6-a zi (în anul 2015)- lot E1;
2) prostaglandină F2α (în două faze ale anului 2016), loturi E1 și E2;
3) Gn-RH1-Receptal (2,5 ml), PGF2α (Estrumate, 2 ml) după 7 zile, Gn-RH2- Receptal (2,5 ml) la 48 ore de la PGF2α și inseminare artificială programată la 18 ore de la ultimul tratament (în anul 2017), lot E4;
4) (Gn-RH1-Receptal (2,5 ml), PGF2α (Estrumate, 2 ml) după 7 zile, Gn-RH2- Receptal (2,5 ml) la 48 ore de la PGF2α și inseminare artificială programată odata cu GnRH (în anul 2017), lot E5;
5) Gn-RH-Receptal (2,5 ml) + insertie PRID (GESTAGEN), PGF2α (Estrumate, 2 ml) în a- 6- a zi, îndepărtarea PRID în a -7-a zi și inseminare artificială la estru (în anul 2018), lot E6.
manifestarea estrului a avut loc între 76,92 %(Lot E1) și 100 % (lotul E4 și lot E5),

Rezultatele relevante obținute în cadrul proiectului au fost comunicate la simpozioane naţionale și s-au elaborat articole științifice care s-au publicat în reviste de specialitate

 1. RUGINOSU, Elena, BORŞ S.I., .CREANGĂ Ș,.DASCĂLU D.L, ARITON Adina Mirela, NECULAI- VĂLEANU, Andra Sabina 2016- „SINCRONIZAREA ESTRULUI LA VACI CU GESTAGENI TIP PROGESTERON ADMINISTRAT SUB FORMA UNUI DISPOZITIV INTRAVAGINAL- METODA “PRID”, Editura Academiei Romane
 2. RUGINOSU, Elena BORŞ S.I., CREANGĂ Ș., DASCĂLU D.L, DAVIDESCU Mădălina,2017- „ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI REPRODUCTIV ÎN FERMELE DE VACI PENTRU LAPTE PRIN UTILIZAREA BIOTEHNICII DE INDUCERE ȘI SINCRONIZARE A ESTRULUI CU PROSTAGLANDINĂ F2α”, Editura Academiei Romane
 3. RUGINOSU Elena, BORȘ S.I., CREANGĂ Ș., ARITON Mirela Adina, NECULAI-VĂLEANU Sabina, DASCĂLU D.L.,2016, – „COMPARATIVE RESEARCH REGARDING TWO METHODES FOR ESTRUS SYNCHRONIZATION IN POSTPARTUM DAIRY COWS BASED ON PROGESTERON (PRID) AND PROSTAGLANDIN F2α AND THE RELATIONSHIP WITH THE METABOLIC STATU”, “Lucrări ştiinţifice. Seria medicină veterinară “Vol 59, Partea 2, pag.228-235, EDITURA “ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI
  4 RUGINOSU Elena, BORȘ S.I, CREANGĂ Ș., DASCĂLU D.L., DAVIDESCU Mădălina Alexandra, 2017, „RESEARCHES ON THE APPLICATION OF A METHOD FOR COWS OESTRUS INDUCTION AND SYNCRONIZATION IN POSTPARTUM PERIOD BY TWO DOSES GnRH AND PROSTAGLANDINA F2 α, WITH PROGRAMMED INSEMINATION”, Lucrari striintifice vol.60(19) Medicina veterinara Partea a 3-a, pg. 338-345, EDITURA “ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI
 4. RUGINOSU, Elena, CREANGĂ Ș., DASCĂLU D.L, DAVIDESCU Mădălina, CRIVEI Ioana SĂNDULEANU Cătălina, BORŞ S.I., -2018- „PRELIMINARY RESULTS REGARDING ESTRUS SYNCHRONIZATION IN POSTPARTUM DAIRY COWS WITH GnRH ANALOGUE, PRID – INTRAVAGINAL DEVICE AND PGF2 α, FOLLOWED BY ARTIFICIAL INSEMINATION AT ESTRUS DETECTION”, “Lucrări ştiinţifice. Seria Zootehnie”, Iași vol. 70 pg. 7-12, EDITURA “ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI
 5. Elena RUGINOSU, BORŞ S.I., CREANGĂ Ș., DASCĂLU D.L, DAVIDESCU Mădălina, SĂNDULEANU Cătălina,2018- „ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI REPRODUCTIV ÎN FERMELE DE VACI PENTRU LAPTE PRIN DIFERITE PROGRAME DE SINCRONIZARE A ESTRULUI POSTPARTUM” , Editura Academiei Romane

Planul sectorial “Agricultură şi Dezvoltare Rurală ‐ ADER 2020“
Contract de finantare : 7.2.1/03.11.2015
http://www.madr.ro/cercetare-inovare/ader-2015-2018/ader-5.html

Denumirea proiectului : Îmbunătățirea potențialului productiv în fermele de vaci pentru lapte din N-E României prin producerea de embrioni in vitro folosind donatoare de ovocite înalt productive și material seminal (sexat și nesexat) provenit de la tauri testați
Contractor: Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Bovine Dancu–Iasi
Director de proiect : Borș Silviu Ionuț
Perioada proiectului : 03.11.2015- 31.10.2018
Valoarea contractului (sursa-buget de stat): 792.850 lei

Obiectivul proiectului:
îmbunătățirea indicatorilor de reproducție la animalele de fermă prin utilizarea biotehnologiilor specifice, cu referire la biotehnica de recoltare de ovocite de la vaci de rasă BNR înalt productive în vederea obţinerii de embrioni prin fertilizare “in vitro”, utilizând material seminal sexat şi nesexat.

Descrierea proiectului
Activităţile proiectului propus s-au desfăşurat etapizat în perioada anilor 2015 – 2018.
În anul I -2015 s-au identificat fermele potenţial beneficiare ale acestui proiect, care sunt membre ale Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din Iaşi și s-a creeat o bază de date tehnică în ceea ce priveşte biotehnica de fertilizare in vitro (FIV) la specia bovina, stabilindu-se protocolul de lucru care urmează a fi aplicat.
În anul II-2016 s-a pregătit un laborator de embriologie în cadrul SCDCB Dancu Iași cu logisitica necesară realizării proiectului; s-au implementat și dezvoltat tehnicile de recoltare a gameților la specia bovina, obținîndu-se o medie de 16,34 gameți femeli recoltați de la vacile sacrificate în abator și de 2,75 gameți prin metoda OPU (Ovum Pick Up).
În anul III-2017 s-au aplicat protocoale de fertilizare “in vitro” a gameților recoltați de la vacile donatoare, folosind material seminal provenit de la tauri testaţi, realizîndu-se 11 embrioni, care au fost congelați prin metoda congelării lente. Rezultatele aplicării acestei biotehnici de fertilizare in vitro s-au concretizat într-o rată de dezvoltare a ovocitelor de 61,2 % pînă la stadiile de 8- 16 celule și a zigoților de 16,9 % până la stadiul de blastociști eclozați, din ovocitele segmentate.
În urma implantării embrionilor la vițele s-a diagnosticat o gestație, care s-a finalizat cu obținerea doi produși de sex femel cu numerele matricole:RO509007448292, RO506007448293.
În anul IV- 2018 s-au continuat activitățile de implementare și dezvoltare a biotehnicii asistate de reproducere la vacile pentru lapte donatoare de gameți, în vederea obținerii de embrioni prin fertilizare in vitro și produși femeli cu potențial productiv superior. Rezultatele biotehnicii aplicate la vaci s-au concretizat cu o gestație, finalizată prin obținerea unui produs.

Proiecte de Cercetare Nationale (2003-2010)

SCDB-Dancu, coordonator de proiecte

Program sectorial – MADR (2006-2010) – Elaborarea unei tehnologii optime privind organizarea si desfasurarea proceselor de productie si reproductie la vacile de rasa Baltata cu Negru Romaneasca, cu productii de lapte de peste 8000 litri /cap in ferme mici si mijlocii.

Grant CNCSIS (2007-2008) – Studii privind controlul si dirijarea perioadelor antepartum si puerperium in relatie cu fecunditatea vacilor cu nivele ridicate ale productiei de lapte.

SCDB-Dancu, in parteneriat

Program CEEX-AGRAL – Conservarea rasei Sura de Stepa, rasa in curs de disparitie. Coordonator: ICDB Balotesti

Program CEEX-BIOTECH – Elaborarea unei biotehnologii pentru profilaxia specifica a Pododermatitei infectioase la rumegatoare produsa de Fusobacterium necroforum prin utilizarea electronilor accelerati si a microundelor. Coordonator: USAMV Bucuresti

Program CEEX (2006-2008) – Cercetari privind optimizarea alimentatiei vacilor de lapte de mare productivitate in conditiile valorificarii unor resurse furajere specifice zonelor de Sud si de Est ale Romaniei. Coordonator: ICDB Balotesti

Parteneriate in domeniile prioritare CNMP (2007-2008) – Program integrat de supraveghere a sanatatii si cresterea calitatii productiei in fermele de vaci pentru lapte – SANVACMILK. Coordonator: USAMV Iasi

“Lucratori in cresterea animalelor“, Program RICOP – R0994/2003 Phare – Masuri active de ocupare a fortei de munca. Coordonator: Grupul Scolar “Alexandru Vlahuta” Sendriceni

Proiecte internationale

“Exchange and transfer of experience concerning biological agriculture in Romania” – coord. Flemish Administation of Agriculture and Horticulture, Belgia

“WYG International”, Phare Europe ATD, “Centru Regional de Informare si Instruire pentru Dezvoltare Rurala”

Tematica abordata in aceste proiecte de cercetare a fost diversa, cu referire la urmatoarele aspecte:

 • cercetari privind optimizarea perioadei puerperale in vederea cresterii fertilitatii vacilor cu productii mari de lapte
 • metode de profilaxie specifica a Pododermatitei infectioase la rumegatoare, produsa de Fusobacterium necrophorum prin utilizarea unui autovaccin
 • cercetari privind conservarea rasei Sura de stepa in vivo , in situ prin biotehnologii moderne, congelare de embrioni si m.s.c.
 • elaborarea unei tehnologii optime privind organizarea si desfasurarea proceselor de productie si reproductie la vacile de rasa Baltata cu Negru Romaneasca, cu productii de lapte de peste 8000 litri / cap in ferme mici si mijlocii
 • metode tehnologice de eficientizare a fermelor de 15-50 vaci in vederea obtinerii unui lapte de calitate in conformitate cu necesitatile UE in judetele Iasi si Neamt
 • biotehnologii de crestere a fecunditatii vacilor si vitelelor
 • metode de prevenire si combatere a infertilitatii datorate unor tulburari lezionale sau functionale la vaci si vitele
 • optimizarea alimentatiei vacilor de lapte de mare productivitate, in conditiile valorificarii unor resurse furajere specifice zonelor de Est ale Romaniei
 • utilizarea de markeri moleculari in ameliorarea animalelor in interes economic
 • testarea unor tehnologii de producere a laptelui fara strontiu
 • stabilirea unei metodologii de determinare a conditiei corporale si de utilizare la optimizarea hranirii vacilor recordiste in perioada repaosului
 • testarea unei metode rapide pentru determinarea momentului optim de recoltare a lucernei

Cercetarile efectuate au avut drept scop elaborarea unor tehnologii optimizate pentru reproductie, furajare si supraveghere a starii de sanatate a animalelor:

 • Tehnologie optimizata in puerperium la vaci
 • Metode perfectionate de inducere a estrului si sincronizarea caldurilor la vaci si vitele
 • Tehnologii optime de poliovulatie la vaci si vitele in vederea transferului de embrioni
 • Metode imbunatatite de combatere a infertilitatii la vaci, manifestate prin anestrii si monte repetate
 • Metode imbunatatite de furajare a taurinelor la ingrasat de rasa Baltata cu Negru Romaneasca
 • Metode de control si tratament a mamitelor la vaci
 • Managementul reproductiei in fermele de vaci cu lapte de rasa BNR
 • Metode de conservare prin insilozarea furajelor utilizate pentru hrana vacilor de lapte
 • Metode de crestere a imunitatii nespecifice in vederea imbunatatirii parametrilor de reproductie la vacile pentru lapte
 • Metode de prevenire si combatere a tulburarilor de reproductie printr-un sistem integrat de actiuni tehnico-organizatorice