Cercetări si studii
1. Conservarea și prezervarea populațiilor de Sură de Stepă
o Cuantificarea numerică a populațiilor de Sură de stepă;
o Stabilirea markerilor genetici specifici rasei Sură de stepă;
o Evaluarea diversității genetice a taurinelor din rasa Sură de stepă;
o Extinderea nucleului de taurine Sură de stepă până la nivelul evitării driftului genetic și a consangvinizării, în vederea asigurării conservării resurselor genetice ale rasei.
2. Dezvoltarea capacității SCDCB-Dancu de evaluare genetică la specia Bos taurus prin imbunătățirea performanței instituționale, respectiv susținerea și dezvoltarea competențelor de cercetare existente, transferul de cunoștințe între colectivele de cercetare și respectiv stimularea capacității de transfer a rezultatelor aplicabile în monitorizarea și managementul raselor bovine.
o Dezvoltarea și optimizarea unei metode genetice de evaluare a paternității la rasele de bovine.
o Crearea de genotipuri superioare la rasa de vaci Baltata cu Negru Romaneasca in ceea ce priveste potentialul de productie, cantitativ si calitativ.