Cercetări si studii
o Asigurarea serviciilor de consultanță în probleme de tehnologii, de utilizare optimă a resurselor furajere, determinarea calității și valorii nutritive a furajelor, întocmirea rațiilor furajare pe baza programelor de nutriție a taurinelor;
o Fundamentarea și creșterea eficienței sistemelor tradiționale de creștere a vacilor pentru lapte și a taurinelor pentru carne, prin valorificarea superioară a resurselor furajere locale;
o Dezvoltarea și implementarea unor sisteme informatice, bazate pe zootehnie de precizie, destinate managementului fermelor de taurine, în vederea creșterii eficienței economice a acestora;