Departamente

SECTORUL DE CERCETARE

Laboratorul de Genetică– Ameliorare şi-a axat activitatea pe crearea de genotipuri superioare privind potenţialul de producţie şi calitativ, rezistenţa şi adaptabilitatea la factorii de mediu, precum şi formarea de populaţii performante la rasa de taurine Balţată cu Negru Romanească. În anul 2002 a fost adus în unitate un nucleu de taurine din rasa Sura de Stepă constituit din 23 capete vaci, 10 juninci şi 16 capete tineret în cadrul unui program de conservare a raselor pe cale de dispariţie.

Laboratorul de Reproducţie şi Biotehnologii de reproducţie a desfasurat o activitatea privind: intensivizarea procesului de reproducţie prin biotehnici şi biotehnologii, inducerea estrului, sincronizarea estrului, poliovulaţia şi transferul de embrioni; creşterea fecunditatii la vaci la insamantare; aplicarea unor scheme de tratament in diferite stari de infertilitate.

Laboratorul de nutriţie şi tehnologii de creştere şi exploatare a avut ca obiective optimizarea ratiilor la diferite categorii de varsta, stari fiziologice, nivele de productie, imbunatatirea tehnologiilor de crestere si exploatare pentru vaci cul apte inalt productive.

Laboratorul de control al produselor de origine animală

Laboratorul de Patologie

SECTORUL DE DEZVOLTARE cuprinde ferma zootehnică şi ferma vegetală.

Ferma zootehnică are un efectiv total de taurine din rasa Balţată cu Negru Romanească, 870 capete si un nucleu in conservare de 63 vaci, rasa Sura de Stepa.
Sistemul de exploatare cu circuit închis, precum şi respectarea tehnologiilor şi a normelor sanitar veterinare au contribuit la menţinerea stării de sănătate a întregului efectiv de taurine care este indemn la bolile infecto-contagioase.Ferma vegetală asigură furajerele necesare efectivului de vaci şi tineret din unitate. Structura furajeră permite alcătuirea unor raţii adecvate pe stări fiziologice, varstă, nivele de producţie şi rasă.

SECTORUL ECONOMIC-ADMINISTRATIV