Staţiunea De Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu, Iaşi, România

Cercetare
Valorificarea rezultatelor

Rezultatele activitatii de cercetare desfasurate pana in prezent au fost comunicate la diferite manifestari stiintifice, simpozioane, sesiuni stiintifice, congrese organizate de ASAS - Bucuresti, Academia Romana, filiala Iasi, U.S.A.M.V - Iasi, U.S.A.M.V - Bucuresti, I.C.D.C.B Balotesti, I.B.N.A Balotesti, Euroregiunea N-E.

Lucrarile stiintifice au fost publicate an diverse reviste de specialitate, cum ar fi: "Cercetari Agronomice in Moldova", Lucrari stiintifice, seria Zootehnie", Iasi; "Lucrari stiintifice, seria Medicina veterinara", Iasi; Anale "TAURINE" - I.C.D.B Balotesti ; "Oferta cercetarii stiintifice pentru transfer tehnologic in agricultura" - ASAS; "Lucrari stiintifice ale Academiei Romane", totalizand peste 120 de lucrari comunicate si publicate.

Evaluarea studiilor stiintifice din perioada 2003-2008 relevata prin diferite lucrari publicate in reviste indexate in baza de date internationale specifice domeniului sau in reviste din tara recunoscute de CNSIS, care au o contributie stiintifica semnificativa la dezvoltarea cunoasterii in domeniu este urmatoarea:

  • lucrari stiintifice in sistem ISI
  • lucrari stiintifice in sistem CAB International
  • lucrari stiintifice in sistem ISSN/ISBN
  • alte lucrari si contributii stiintifice:
    • brosuri
    • lucrari publicate in reviste fara cotatie
    • carti: unic autor - 1 carte; colaborator - 3 carti