Staţiunea De Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu, Iaşi, România

Cercetare
Proiecte de cercetare
 1. Proiecte internationale
  1. "Exchange and transfer of experience concerning biological agriculture in Romania" - coord. Flemish Administation of Agriculture and Horticulture, Belgia
  2. "WYG International", Phare Europe ATD, "Centru Regional de Informare si Instruire pentru Dezvoltare Rurala"

 2. Proiecte nationale
  1. SCDB-Dancu, coordonator de proiecte
   • Program sectorial - MADR (2006-2010) - Elaborarea unei tehnologii optime privind organizarea si desfasurarea proceselor de productie si reproductie la vacile de rasa Baltata cu Negru Romaneasca, cu productii de lapte de peste 8000 litri /cap in ferme mici si mijlocii.
   • Grant CNCSIS (2007-2008) - Studii privind controlul si dirijarea perioadelor antepartum si puerperium in relatie cu fecunditatea vacilor cu nivele ridicate ale productiei de lapte.
  2. SCDB-Dancu, in parteneriat
   • Program CEEX-AGRAL - Conservarea rasei Sura de Stepa, rasa in curs de disparitie. Coordonator: ICDB Balotesti
   • Program CEEX-BIOTECH - Elaborarea unei biotehnologii pentru profilaxia specifica a Pododermatitei infectioase la rumegatoare produsa de Fusobacterium necroforum prin utilizarea electronilor accelerati si a microundelor. Coordonator: USAMV Bucuresti
   • Program CEEX (2006-2008) - Cercetari privind optimizarea alimentatiei vacilor de lapte de mare productivitate in conditiile valorificarii unor resurse furajere specifice zonelor de Sud si de Est ale Romaniei. Coordonator: ICDB Balotesti
   • Parteneriate in domeniile prioritare CNMP (2007-2008) - Program integrat de supraveghere a sanatatii si cresterea calitatii productiei in fermele de vaci pentru lapte - SANVACMILK. Coordonator: USAMV Iasi
   • Lucratori in cresterea animalelor", Program RICOP - R0994/2003 Phare - Masuri active de ocupare a fortei de munca. Coordonator: Grupul Scolar "Alexandru Vlahuta" Sendriceni

Tematica abordata in aceste proiecte de cercetare a fost diversa, cu referire la urmatoarele aspecte:

 • cercetari privind optimizarea perioadei puerperale in vederea cresterii fertilitatii vacilor cu productii mari de lapte
 • metode de profilaxie specifica a Pododermatitei infectioase la rumegatoare, produsa de Fusobacterium necrophorum prin utilizarea unui autovaccin
 • cercetari privind conservarea rasei Sura de stepa in vivo , in situ prin biotehnologii moderne, congelare de embrioni si m.s.c.
 • elaborarea unei tehnologii optime privind organizarea si desfasurarea proceselor de productie si reproductie la vacile de rasa Baltata cu Negru Romaneasca, cu productii de lapte de peste 8000 litri / cap in ferme mici si mijlocii
 • metode tehnologice de eficientizare a fermelor de 15-50 vaci in vederea obtinerii unui lapte de calitate in conformitate cu necesitatile UE in judetele Iasi si Neamt
 • biotehnologii de crestere a fecunditatii vacilor si vitelelor
 • metode de prevenire si combatere a infertilitatii datorate unor tulburari lezionale sau functionale la vaci si vitele
 • optimizarea alimentatiei vacilor de lapte de mare productivitate, in conditiile valorificarii unor resurse furajere specifice zonelor de Est ale Romaniei
 • utilizarea de markeri moleculari in ameliorarea animalelor in interes economic
 • testarea unor tehnologii de producere a laptelui fara strontiu
 • stabilirea unei metodologii de determinare a conditiei corporale si de utilizare la optimizarea hranirii vacilor recordiste in perioada repaosului
 • testarea unei metode rapide pentru determinarea momentului optim de recoltare a lucernei

Cercetarile efectuate au avut drept scop elaborarea unor tehnologii optimizate pentru reproductie, furajare si supraveghere a starii de sanatate a animalelor:

 • Tehnologie optimizata in puerperium la vaci
 • Metode perfectionate de inducere a estrului si sincronizarea caldurilor la vaci si vitele
 • Tehnologii optime de poliovulatie la vaci si vitele in vederea transferului de embrioni
 • Metode imbunatatite de combatere a infertilitatii la vaci, manifestate prin anestrii si monte repetate
 • Metode imbunatatite de furajare a taurinelor la ingrasat de rasa Baltata cu Negru Romaneasca
 • Metode de control si tratament a mamitelor la vaci
 • Managementul reproductiei in fermele de vaci cu lapte de rasa BNR
 • Metode de conservare prin insilozarea furajelor utilizate pentru hrana vacilor de lapte
 • Metode de crestere a imunitatii nespecifice in vederea imbunatatirii parametrilor de reproductie la vacile pentru lapte
 • Metode de prevenire si combatere a tulburarilor de reproductie printr-un sistem integrat de actiuni tehnico-organizatorice

Alte lucrari de cercetare au abordat aspecte cu referire la utilizarea unor biotehnologii moderne in procesul de reproductie, respectiv: inducerea si sincronizarea estrului la vaci si vitele, poliovulatia si transferul de embrioni sau cele de reglare centrala neurohormonala a functiei de reproductie la vaci.

Obiectivele vizate au fost: scaderea service-period-ului sub 120 zile, cresterea procentului de fecunditate la prima insamantare artificiala, precum si asigurarea unei sanatati a aparatului reproducator care sa permita reluarea procesului de reproductie la parametrii optimi.

Tehnologiile elaborate in cadrul diferitelor teme de cercetare au fost aplicate in ferma de vaci proprie cu rezultate foarte bune in obtinerea unor indici superiori de reproductie si productie, cum ar fi : service - period 125 zile, calving interval 415 zile, fecunditate la I-a IA 38-50% la vaci si 56-70% la vitele, natalitate 83-85% si a unei productii medii de lapte de 6500 - 6700 litri lapte / lactatie normala, plus variante cu productii de peste 8000 litri lapte / lactatie normala, cu un progres genetic anual de 1,5-2%. Aceste cresteri productive au permis realizarea de profit in fiecare an, unitatea clasandu-se ca ferma de elita in primele locuri pe tara la rasa BNR.