Staţiunea De Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu, Iaşi, România

Premii

Diplome, certificate obţinute la diferite manifestări ştiinţifice:

 • CERTIFICAT DE PARTICIPARE- Simpozionul organizat de S.C. FARMAVET S.A. şi S.N. Inst. PASTEUR S.A. în domeniul patologiei animale, 2002, Iaşi;
 • CERTIFICAT DE PARTICIPARE : Primul seminar ştiinţific pentru patologia şi reproducţia rumegătoarelor, INTERVET-România, SRL, Sinaia, 2002;
 • CERTIFICAT DE PARTICIPARE: - Al- treilea seminar stiintific de patologie bovină- ,,Strategii pentru îmbunătăţirea calitătii laptelui” INTERVET, Bucureşti, 2004;
 • CERTIFICAT DE PARTICIPARE - Lucrările Sesiunii anuale de Comunicări ştiinţifice ,,Realizări şi perspective europene în creşterea animalelor”, Fac de Zootehnie, Iaşi, 2005;
 • CERTIFICAT DE PARTICIPARE -Simpozionul anual I.C.D.B Baloteşti, Bovinele în contextul integrarii europene, 2005;
 • CERTIFICAT DE PARTICIPARE - Simpozionul anual I.C.D.B Baloteşti- "Cercetări actuale şi de perspectivă în creşterea bovinelor", 9 iunie, 2006;
 • CERTIFICAT DE PARTICIPARE: - Al-doilea seminar de reproducţie la bovine, INTERVET, 2007, Sinaia;
 • CERTIFICATE OF ATTENDANCE - The 8 th Middle European Buiatrics Congress, Gura Humorului, România, 5-8 june, 2007;


Diplome obţinute de S.C.D.C.B Dancu la expoziţii regionale şi naţionale pentru rezultate deosebite în creşterea vacilor de lapte:

 • Premiul III la rasa BNR,- Expo-zooAgroind, Moldova,ediţia IV,1994, Vaslui;
 • Premiul I la rasa BNR,- Expo-zoo Moldova, ediţia VIII, 2002, Vaslui;
 • Premiul special la rasa de taurine BNR- Expo-zoo Moldova, ediţia IX, 2004, Vaslui;
 • Diploma de excelenţă pentru conservarea patrimoniului genetic românesc, în vederea realizării cu succes a programului "Fermierul" şi integrarea în Europa unită, Ind Agra 2-6 noiembrie 2005;
 • Premiul I la rasa BNR, Expo-zoo Moldova, ediţia X , 8.09.2006, Vaslui;